Contributie 2023

De contributie voor 2023 bedraagt 15 euro per jaar en kan afgegeven wordt bij een van de bestuursleden. Of u kunt online betalen via ideal:

Totaal: € -

Het is ook mogelijk om het bedrag van 15 euro over te maken op Rabobank rekening NL56 RABO 0127404376 t.n.v. buurtvereniging Oranjeplein.